• Aanzienlijke besparing op de energierekening
  • Fikse reductie op het verbruik van aardgas
  • In veel gevallen ook een verbetering in comfort

Door waterzijdig in te regelen wordt het water beter verdeeld over de radiatoren en daarmee kun je ervoor zorgen dat het verbruik en dus de energiekosten omlaag gaan.

De cv-dokter kijkt naar het technische aspect in de woningen, waar de meeste installatiebedrijven geen tijd voor hebben. Technisch installatiebedrijven/installateurs behoren het waterzijdig inregelen als dienst aan te bieden en zijn zelfs verplicht dit uit te voeren na het vervangen van de CV-ketel. We weten dat dit niet of nauwelijks plaatsvindt, omdat het commercieel niet interessant is.

Vooropname

Onderdeel van het waterzijdig inregelen is de vooropname waarbij wordt vastgesteld hoe de installatie is uitgelegd en of deze in te regelen is. Sommige installaties zijn dusdanig verouderd of tussentijds gewijzigd dat inregelen niet goed te doen is of fikse investeringen vraagt om dat mogelijk te maken. Hieruit komt een advies in hoeverre de installaties is in te regelen en welke kleine aanpassingen eventueel benodigd zijn (bijvoorbeeld het vervangen van een radiatorkraan) en daarbij een indicatie van de kosten van de aanpassingen en het waterzijdig inregelen afhankelijk van het aantal radiatoren (voor de gemiddelde woning is dat ca 3 à 4 uur).

Vooralsnog doen we alleen woningen waar sprake is van CV-ketel en radiatoren, een eenvoudige CV-installatie, omdat hier de meeste winst te behalen is en het snelste gaat. Duidelijke moge zijn dat het concreet inregelen alleen in het stookseizoen plaats kan vinden; de vooropname kan echter het hele jaar rond plaatsvinden.

Effect

Afhankelijk van omvang van de woning, mate van isolatie en huidig gasverbruik kan de besparing tussen de 10% en 25% liggen. Om de effecten van energiebesparende maatregelen te kunnen monitoren is het volgen daarvan in een woningdossier aan te bevelen.

Waterzijdig inregelen

De kap blijft erop

Bij de vooropname en door de CV-dokter worden geen aanpassingen aan de installatie gedaan. Indien nodig, bijvoorbeeld voor het vervangen van inregelkranen, zal dat door een gecertificeerde installateur dienen plaats te vinden. 

We doen alleen die zaken die bij normaal gebruik horen van de CV-installatie, waarbij op te merken is dat het verlagen van de CV-watertemperatuur en vermogen van de CV-ketel veelal wel een handleiding van de CV-ketel vergt. Ook het bijvullen en ontluchten van de installatie hoort bij normaal gebruik.

Voorbeelden van CV-Dokter regelingen bij gemeenten

Voucher-regeling CV-Dokter
Voucher-regeling CV-Dokter